het Hanzehuys

Faciliteiten

mogelijkheden

Maasbommelse organisaties

Het Hanzehuys is een zogenaamde ‘multi-functionele accommodatie ‘ (MFA) in Maasbommel. Alle inwoners van Maasbommel, jong en oud, zijn hier welkom en het Hanzehuys biedt plaats aan verenigingen, instellingen en organisaties.

Het Hanzehuys beschikt over een professionele keuken, een klein café restaurant, een sportzaal en vergaderruimten. Het Hanzehuys wordt bestuurd door de Stichting Cultuur, Sport & Ontspanning van Maasbommel, terwijl het gebouw in eigendom is van de gemeente West Maas en Waal. De samenwerking tussen Stichting en Gemeente zal worden vastgelegd in een Samenwerkingsovereenkomst.

de Huyskamer

De Huyskamer...

de Bommelzaal

De Bommelzaal is zowel een sportzaal als een feestzaal. De naam is ontleend aan Rutger van Bommel. Maasbommel was ooit een heerlijkheid en in de geschiedenis aangeduid met de naam Hofstad te Bommel. De oudst bekende bezitter van deze heerlijkheid was Rutger van Bommel. In een akte uit 1403 worden onder meer de windmolen en het veer als zijn bezittingen genoemd. Ook het bekende Hof van Maasbommel was zijn bezit. Dit werd ook wel het Hoge Huis genoemd, dat een echt kasteeltje was. Het werd door de Fransen in 1676 in brand gestoken en verwoest.
wooden floor, 4k wallpaper, backdrop-1853417.jpg
Prent van Abraham Rademaker uit begin 18e eeuw met daarop de ruïne van het Hof van Maasbommel.

Kleedkamer 1144 en 1312

Het jaartal 1144 wordt in de ‘literatuur’ enkele keren genoemd als jaar waarin ‘Buomele’ voor het eerst voor komt. Het is echter volstrekt onduidelijk waarom Maasbommel in dat jaar genoemd wordt. Dat Maasbommel toen al bestond, is niet ondenkbaar aangezien alle nederzettingen in Maas en Waal aan het einde van het eerste millennium na Christus een duidelijke vorm krijgen.
wooden floor, 4k wallpaper, backdrop-1853417.jpg

Zaal Maas

De Maas ving eeuwenlang het water op uit het Land van Maas en Waal. Omgekeerd zorgde de regenrivier vele malen voor rampzalige watersnoden als de dijken het begaven. Maar de Maas zorgde er als scheepvaartverbinding ook voor dat Maasbommel onderdeel werd van de Hanze. Bovenal vormde de Maas in sociaal-economisch en cultureel opzicht eeuwenlang voor een hechte binding tussen Maasbommel en Noord-Brabant.
wooden floor, 4k wallpaper, backdrop-1853417.jpg
Pont naar Maasbommel in 1965

Zaal Waal

Zo onlosmakelijk als Maasbommel aan de Maas verbonden was, zo slecht was de verbinding met de Waal en de Waalkant door de schaarse en slechte wegen door de komgronden. De uitvoering van de naoorlogse ruilverkaveling bracht daarin drastische verandering. De komgronden werden ontsloten en kregen tevens goede noord-zuidverbindingen. Ook bestuurlijk werden de Maas- en Waalkant verenigd, toen de gemeenten Dreumel, Wamel en Appeltern per 1-1-1984 werden samengevoegd.
wooden floor, 4k wallpaper, backdrop-1853417.jpg
De oudst bekende kaart van Maas en Waal vertelt het verhaal van de rivieren, dijken en weteringen.

Zaal de Bennemaker

In het begin van de vorige eeuw heerste er grote armoede in grote delen van het Land van Maas en Waal, zo ook in Maasbommel. In de zomerdag ging het nog wel maar tijdens de winters was het voor de veelal grote gezinnen flink sabbelen. De toenmalige pastoor J.M. Terwindt, die tevens lid was van het Armenbestuur, introduceerde de in het Brabantse land al bekend zijnde fabricage van tenen manden. Langs de Maas en in de natte komgronden tussen de Maas en de Waal was voldoende rijshout voorhanden. De “bennemakerij” was geboren. Menig Maasbommelaar is er destijds door aan de kost gekomen.
wooden floor, 4k wallpaper, backdrop-1853417.jpg
Foto uit begin jaren vijftig van de 20e eeuw staand v.l.n.r: Wout van Eldijk, Wim van Eldijk, Ardje van Dijk (Megen), Gert van Eldijk. voor v.l.n.r: Cor Gremmen, Han Gremmen, Hent Seelen, Janus Seelen, Coen van Eldijk, Johan van Eldijk, Has Kuipers en Gerrit v Dijk.

Mogelijkheden:  

x

Mogelijkheden:  

x